ساختار سازمانی کنگره

صفحه اصلی > ساختار سازمانی کنگره

رئیس کنگره:
مسلم مومنی(رئیس مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار)

دبیر علمی کنگره :
دکتر محمد حسین جهانگیر(عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران)