اعضای هیات علمی و کمیته داوران

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1

جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

2

جناب آقای مهندس مسلم مومنی اصل

رئیس مرکزراهکارهای  دستیابی به توسعه پایدار

3

جناب آقای دکتر محمد حسین جهانگیر

عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

4

سرکار خانم مهندس فرزانه براتی

معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار

5

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

6

جناب آقای دکترامین ابراهیمی دهکردی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

7

جناب آقای ابوالفضل اسفندی

دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

8

جناب آقای احسان کیانفر

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

9

جناب آقای هادی محمدی

دانشگاه پیام نور شازند

10 جناب آقای دکتر محمودرضا طهماسب پور

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

11

جناب آقای صادق صیدبیگی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال