اعضای هیات علمی و کمیته داوران

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1

جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

2

جناب آقای مهندس مسلم مومنی اصل

رئیس مرکزراهکارهای  دستیابی به توسعه پایدار

3

جناب آقای دکتر محمد حسین جهانگیر

عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

4

سرکار خانم مهندس فرزانه براتی

معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار

5

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

6

جناب آقای دکترامین ابراهیمی دهکردی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

7

جناب آقای ابوالفضل اسفندی

دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

8

جناب آقای دکتراحسان کیانفر

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

9

جناب آقای هادی محمدی

دانشگاه پیام نور شازند

10

جناب آقای دکترامیرحسین پیرمرادی

دانشگاه علمی کاربردی شهرری

11

جناب آقای هومن صاعدی

دانشگاه آزاد اسلامی ملارد

12

جناب آقای دکترمختار اعرابی

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

13

جناب آقای دکترمحمودرضا طهماسب پور

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

14

جناب آقای صادق صیدبیگی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

15

جناب آقای دکتر مسلم نجفی

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر