اخبار

1396/04/27
قابل توجه پژوهشگران گرامی: به استحضار کلیه پژوهشگران گرامی می رساند مقالات ارسالی شما عزیزان بعد از برگزاری کنگره و درج در isc به هیچ عنوان قابلیت ویرایش ،حذف و اضافه شدن را ندارد بنابراین از شما تقاضا مند است که با دقت تمام مقالات خود را ارسال و جاگذاری نمایید.


لازم به ذکر است آیکون مربوط به نمایه سازی در پایگاه isc در قسمت وضعیت مقاله در کنترل پنل کاربران می باشد.بدیهی است عدم تکمیل فرم مربوط به منزله عدم تمایل کاربر جهت نمایه در سایت isc می باشد.
با تشکر


1396/03/01
با توجه هماهنگی های صورت پذیرفته توسط مجمع عالی توسعه پایدار با پایگاه استنادی جهان اسلام مقالات


با توجه هماهنگی های صورت پذیرفته توسط مجمع عالی توسعه پایدار با پایگاه استنادی جهان اسلام مقالات حائز امتیاز پذیرفته شده به صورت رایگان در ISC (پایگاه استنادی جهان اسلام) نمایه خواهند شد. لازم به ذکر است طبق آخرین بخشنامه وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری مقالات کنگره صاحب امتیاز می باشند که در این پایگاه نمایه شده باشند و با توجه به قوانین موجود در این پایگاه فقط کنفرانسهایی معتبر می توانند در ISC نمایه سازی گردند.

1395/12/22
بر اساس مصوبات شورای سیاستگزاری کنگره و به منظور ارائه خدمات برتر به فرهیختگان شرکت کننده در کنگره ،


 دبیرخانه کنگره اقدام به تهیه و ارسال گواهینامه حضور در کنگره و ارائه مقاله از مرکز بین المللی کنگرهها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام خواهد نمود.در صورت تمایل به گرفتن این گواهی به خدمات کنترل پنل خود مراجعه کنید.دبیرخانه کنگره اقدام به تهیه و ارسال گواهینامه حضور در کنگره و ارائه مقاله از مرکز بین المللی کنگرهها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام خواهد نمود.در صورت تمایل به گرفتن این گواهی به خدمات کنترل پنل خود مراجعه کنید.

1395/11/01
نمایه سازی مقالات در پایگاه های معتبر علمی کشور به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند طبق هماهنگی های صورت گرفته ، کلیه مقالات پذیرفته شده پس از برگزاری به صورت رسمی در پایگاه های معتبر علمی کشور به نام نویسندگان ثبت رسمی و ملی خواهند شد.


به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند طبق هماهنگی های صورت گرفته ، کلیه مقالات پذیرفته شده پس از برگزاری به صورت رسمی در پایگاه های معتبر علمی کشور به نام نویسندگان ثبت رسمی و ملی خواهند شد.

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر